Выйшаў з друку пятнаццаты нумар біблейскага часопіса «Скрыжалі»

13 чэрвеня 2018

2016.05.24_3.jpg

Пятнаццаты нумар біблейскага часопіса «Скрыжалі» апублікаваны Выдавецтвам Мінскай духоўнай акадэміі. Нумар выйшаў у серыі «Новазапаветныя даследаванні» і рэкамендаваны кафедрай біблеістыкі Агульнацаркоўнай аспірантуры і дактарантуры і кафедрай біблеістыкі і багаслоўя Мінскай духоўнай акадэміі.

У нумар увайшлі артыкулы, падрыхтаваныя аўтарамі з Расіі, Беларусі, Сірыі, Швейцарыі, Германіі, Чэхіі.

Галоўны рэдактар — архімандрыт Сергій (Акімаў), рэктар Мінскай духоўнай акадэміі, загадчык кафедры біблеістыкі Агульнацаркоўнай аспірантуры і дактарантуры, доктар багаслоўя, прафесар.

Выданне ўключана ў Агульнацаркоўны пералік рэцэнзаваных выданняў, у якіх павінны публікавацца вынікі даследаванняў суіскальнікаў царкоўных навукоўцаў ступеняў доктара багаслоўя, доктара царкоўнай гісторыі і кандыдата багаслоўя.

Зарэгістравана ў Расійскім індэксе навуковага цытавання (РИНЦ), дагавор № 112-03/2017 ад 09.03.2017 г.

Рэкамендавана да публікацыі Выдавецкім саветам Беларускай Праваслаўнай Царквы (ИС Б17-701-0021)

У альманах увайшлі навуковыя артыкулы, прысвечаныя вывучэнню Старога і Новага Запавету. Аўтары артыкулаў разглядаюць праблемы біблейскага багаслоўя, тэксту, перакладу, герменеўтыкі, экзэгетыкі Бібліі.

СКРИЖАЛИ. Серия «Новозаветные исследования». Выпуск 15. Cост. и гл. ред. — архимандрит Сергий (Акимов). — Минск : Ковчег, 2018. — 170 с. ISSN 2519-8165.

Змест

Ад рэдакцыйнай калегіі. Архімандрыт Сергій (Акімаў) (с. 6-7)

Узнясенне ў Евангеллі паводле Лукі і Дзеяннях Апосталаў (Лк. 24:50-53; Дзеі. 1:9-11): наратыўная функцыя і багаслоўскае значэнне ў падвойным творы Лукі. Томас Шумахер (с. 8-31)

Personified Wisdom in the Sayings Gospel Q. F. Litvinau (с. 32-68)

Апостал Павел і яго сумленне: багаслоўска-экзэгетычнае асэнсаванне sunei,dhsij у Рым. 9:1-2. Іерэй Аляксій Раздораў (с. 69-90)

ДАДАТАК 1 «Старазапаветныя даследаванні»

«Дурны прарок, неразумны чалавек духа». Каментарый да Ас. 9:7-9. Ігумен Арсеній (Сакалоў) (с. 92-109)

Няўжо і Іона сярод прарокаў? Вопыт прачытання Кнігі прарока Іоны з пазіцый дэканструктывізму. Іерэй Аляксій Валчкоў (с. 110-127)

Гімн мімалётнай спарадкаванасці: асаблівасці структуры і зместу Экл. 3:1-9. Архімандрыт Сергій (Акімаў) (с. 128-139)

Метад тлумачэння псалма 118 свяціцелем Феафанам Затворнікам. Іераманах Ірыней (Пікоўскі) (с. 140-156)

ДАДАТАК 2 «Рэцэнзіі»

Роберт Эйзэнман і яго magnum opus «Іакаў, брат Іісуса, і скруткі Мёртвага мора» (Рэц.: Eisenman R. James the Brother of Jesus and the Dead Sea Scrolls I: The Historical James, Paul the Enemy, and Jesus’ Brothers as Apostles. Nashville: Grave Distractions Publications, 2012; Eisenman R. James the Brother of Jesus and the Dead Sea Scrolls II: The Damascus Code, the Tent of David, the New Covenant, and the Blood of Christ. Nashville: Grave Distractions Publications, 2012). А. А. Тарасенка (с. 158-169)

Ад рэдакцыйнай калегіі

Чарговы выпуск біблейскага часопіса «Скрыжалі» прысвечаны пераважна новазапаветным даследаванням. У ім прадстаўлены навуковыя працы сучасных біблеістаў з Масквы і Санкт-Пецярбурга, Мінска (Беларусь) і Мюнхена (Германія), Фрыбургу (Швейцарыя) і Карлавых Вар (Чэхія), а таксама з Дамаска (Сірыя).

У бягучым годзе з нашым часопісам пачынае сваё супрацоўніцтва прафесар Новага Запавету факультэта тэалогіі Фрыбурскага ўніверсітэта (Швейцарыя) Томас Шумахер. Мы публікуем рускі пераклад даследавання, якое было прадстаўлена аўтарам у верасні 2016 года ў Маскве ў Агульнацаркоўнай аспірантуры і дактарантуры ў ходзе працы VII Сімпозіума ўсходнееўрапейскіх і заходніх даследчыкаў Новага Запавету (Seventh East-West Symposium of New Testament Scholars), прысвечанага тэме «Гісторыя і багаслоўе ў евангельскіх апавяданнях». У чэрвені 2017 года ў Фрыбуры галоўны рэдактар часопіса правёў перамовы з прафесарам Т. Шумахерам аб перспектывах супрацоўніцтва. Прадстаўлены артыкул, прысвечаны праблеме інтэрпрэтацыі аповеду пра Узнясенне Іісуса Хрыста ў Евангеллі паводле Лукі і Кнізе Дзеянняў, дае пачатак гэтаму супрацоўніцтву.

Свой чарговы артыкул, прысвечаны праблеме вывучэння крыніцы Q, у гэтым выпуску прадстаўляе наш аўтар Фёдар Літвінаў, выпускнік Інстытута тэалогіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск), ліцэнцыят у Свяшчэнным Пісанні Папскага Біблейскага інстытута (Рым), які ў цяперашні час з'яўляецца дактарантам факультэта пратэстанцкай тэалогіі Мюнхенскага ўніверсітэта Людвіга Максіміліяна. Артыкул друкуецца на англійскай мове.

Мы публікуем і працы аспірантаў Агульнацаркоўнай аспірантуры і дактарантуры, якія завяршаюць падрыхтоўку сваіх кандыдацкіх дысертацый. Іерэй Аляксій Раздораў прадстаўляе працяг свайго даследавання, прысвечанага паняццю сумленне ў свяшчэнных тэкстах апостала Паўла, а іерэй Аляксій Валчкоў прапануе ўвазе чытачоў свой вопыт чытання Кнігі прарока Іоны з пазіцый дэканструктывізму.

Прафесары Агульнацаркоўнай аспірантуры і дактарантуры публікуюць працяг сваіх экзэгетычных даследаванняў біблейскіх тэкстаў, якія ў перспектыве павінны стаць часткамі адпаведных манаграфій. Ігумен Арсеній (Сакалоў), які праходзіць сваё царкоўнае служэнне ў Дамаску (Сірыя), падрыхтаваў для дадзенага выпуску тлумачэнне фрагмента Ас. 9:7-9, а галоўны рэдактар часопіса – тлумачэнне першага верша 3-га раздзела Кнігі Эклезіяста і даследаванне пытання аб структуры гімна Экл. 3:1-9.

Выкладчык Стрэчанскай духоўнай семінарыі (Масква) іераманах Ірыней Пікоўскі прадстаўляе артыкул аб метадзе тлумачэння псалма 118, якім карыстаўся свяціцель Феафан Затворнік.

Завяршае выпуск грунтоўная рэцэнзія доктара тэалогіі Гусіцкага тэалагічнага факультэта Карлавага ўніверсітэта Аляксандра Аляксандравіча Тарасенкі, нашага новага аўтара з Карлавых Вар (Чэхія), на працу Роберта Эйзэнмана «Іакаў, брат Іісуса, і скруткі Мёртвага мора».

Выдаўцы часопіса «Скрыжалі» радуюцца як пашырэнню кола аўтараў, прафесійных даследчыкаў Свяшчэннага Пісання, так і магчымасці прысвяціць ужо трэці выпуск часопіса даследаванням Новага Запавету.

МінДА / Church.by