Мітрапаліт Іосіф (Сямашка) і разрыў Брэсцкай уніі

19 сакавіка 2019

i400.jpgАсоба і дзейнасць мітрапаліта Літоўскага і Віленскага Іосіфа (Сямашкі) выклікаюць нямала дыскусій. Ці была расійская імперская ўлада «заказчыкам» скасавання Брэсцкай уніі? Наколькі правамерныя сцвярджэнні аб рэпрэсіях у дачыненні да ўніятаў, якія адмовіліся ад уз'яднання з Праваслаўнай Царквой? Кім быў сам уладыка Іосіф: чалавекам глыбокай веры і жывога сумлення — або беспрынцыповым кар'ерыстам?

Адказы на складаныя пытанні — у артыкулах кандыдата багаслоўя, загадчыка кафедры царкоўнай гісторыі Мінскай духоўнай семінарыі, старшага выкладчыка кафедры царкоўнай гісторыі і царкоўна-практычных дысцыплін Мінскай духоўнай акадэміі протаіерэя Аляксандра Раманчука. 

Митрополит Литовский и Виленский Иосиф (Семашко; 1798-1868): очерк церковного и общественного служения

Митрополит Иосиф (Семашко): личные и религиозные мотивы деятельности, направленной на разрыв Брестской унии

Разные экклезиологические подходы к разрыву Брестской унии на территории Российской империи в 1839 году

Проект общего воссоединения белорусско-украинских униатов с православными (1828-1839) и степень его самостоятельности

Проект общего воссоединения униатов с православными в Российской империи и его первоначальный план

Предпосылки успешного разрыва Брестской унии на территории Российской империи в 1839 году

Экклезиологические взгляды митрополита Виленского и Литовского Иосифа (Семашко) и их происхождение

К вопросу о преследованиях униатского духовенства в ходе общего воссоединения униатов с православными в 1839 году

Митрополит Литовский и Виленский Иосиф (Семашко) и возрождение Православия в 1840-50-е годы

Church.by